> Ljud / Telefon > Ljudmanövrering

Ljudmanövrering

Lyssna på musik

Starta musikspelarappen på den anslutna BLUETOOTH-enheten för att starta uppspelningen.

Manövrering med fjärrkontrollen

Uppspelning/Paus (Icon_Play-Pause)

Tryck kort en gång på Maru2-knappen.

Volymjustering (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Tryck en gång snabbt på Minus Icon / Plus Icon-knappen.

Håll knappen intryckt för att ändra volymen kontinuerligt.

Hoppa till nästa spår (Icon_FF)

Tryck två gånger snabbt på Plus Icon-knappen under uppspelning.

Hoppa till föregående spår eller början av aktuellt spår (Icon_REW)

Tryck två gånger snabbt på Minus Icon-knappen under uppspelning.

Hörlurarna ger ingen garanti för att fjärrkontrollens samtliga funktioner kan användas.

När den återstående batteriladdningen blir låg ljuder ett larm var 4:e minut.