> Laddning

Laddning

Se till att en USB-port eller en nätadapter med 5 volts likströmsspänning används vid laddning av hörlurarna för att undvika felfunktion eller onormal värmealstring.

Använd endast den medföljande laddningskabeln för att ladda systemet.

Använd den medföljande laddningskabeln, anslut systemet och en separat inköpt USB-omvandlingsadapter eller en dator medan datorn är påslagen.

1Anslut den medföljande laddningskabeln för att börja ladda.

Indikatorn börjar lysa röd och laddning startar. Indikatorn slocknar när laddningen är klar.

Normal laddningstid är cirka 2,5 timmar.

Hörlurarna kan inte användas under pågående laddning.