> Ljud / Telefon > Telefonmanövrering

Telefonmanövrering

Manövrering med fjärrkontrollen

Besvara samtalet

Tryck kort en gång på Maru2-knappen när du tar emot samtalet.

Avsluta samtalet

Tryck kort en gång på Maru2-knappen under samtalet.

Avvisa ett samtal

Tryck kort två gånger på Maru2-knappen när du tar emot samtalet.

Växla samtalet mellan hörlurar och smartphone

Tryck kort två gånger på Maru2-knappen under samtalet.

Använda röstassistentfunktionen (Siri osv.)

Tryck kort två gånger på Maru2-knappen när du inte använder telefonfunktionen.

Hörlurarna ger ingen garanti för att fjärrkontrollens samtliga funktioner kan användas.