> Avstängning

Avstängning

Håll Maru2-knappen intryckt i ca 3 sekunder.

Indikatorn lyser rött i 1 sekund och släcks sedan samtidigt som strömmen stängs av.

Strömmen har stängts av när indikatorn är helt släckt.

Om ingen BLUETOOTH-enhet ansluts inom cirka 5 minuter slås systemet av automatiskt.