Käyttöopas

LANGATTOMAT KUULOKKEET

HA-S80BN

Täytyy lukea

Lakisääteiset tiedot

Hyvä asiakas

Tämä laite on yhdenmukainen voimassa olevien eurooppalaisten RoHS- ja radiolaitedirektiivien ja -standardien kanssa.
JVC KENWOOD Corporationin Euroopan edustaja on:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, SAKSA

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen hävittäminen (maat, joissa on käytössä erilliset jätteenkeräysjärjestelmät)

Laitteita ja paristoja, joissa on seuraava merkintä (ruksattu roskapönttö), ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

Tässä laitteessa on ladattava paristo. Ota yhteys valtuutettuun JVC-edustajaan ja kysy tietoja hävittämisestä.

Vain Euroopan unioni

RE-direktiiviä 2014/53/EU koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa seuraavilta verkkosivustoilta (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

JVC vakuuttaa täten, että tämä järjestelmä [HA-S80BN] vastaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä säännöksiä.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Valmistaja

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VAROITUS

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Muussa tapauksessa kuulo voi vahingoittua.

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään. Älä käytä ajaessasi tai pyöräillessäsi.

Kiinnitä erityistä huomiota ympäröivään liikenteeseen, kun käytät kuulokkeita ulkona. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen.

Tätä laitetta, jossa on yhdysrakenteinen paristo, ei saa altistaa kuumuudelle kuten auringonpaisteelle, avotulelle jne.

Tämä tuote sisältää ladattavan akun, jota ei voi vaihtaa. Räjähdysvaara, jos käyttäjä vaihtaa akun. Älä vaihda akkua itse.

HUOMIO

Sähköiskujen, tulipalon ym. vaarojen vähentäminen.

Älä irrota ruuveja, päällistä tai runko-osaa.

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Älä pura laitetta tai tee siihen muutoksia.

Älä päästä laitteeseen herkästi syttyviä aineita, vettä tai metalliesineitä.

Turvallisuudesta huolehtiminen

Kun ilma on kuiva, kuten esim. talvella, kuulokkeita käytettäessä saattaa tuntua sähköiskuja.

Jos sinulle tulee huono olo kuulokkeita käyttäessäsi, lopeta niiden käyttö välittömästi.

Varmista, etteivät esimerkiksi hiuksesi jää kiinni kuulokkeiden liukuvaan säätimeen, kun säädät kuulokkeiden kokoa.

Vältä kuulokkeiden käyttöä...

paikoissa, joissa se altistuu liialliselle kosteudelle tai pölylle

paikoissa, joissa se altistuu hyvin korkeille (yli 40 °C) tai alhaisille (alle 5 °C) lämpötiloille.

ÄLÄ jätä kuulokkeita...

suoraan auringonvaloon

lämmittimen lähelle.

Jotta suojaisit kuulokkeita, ÄLÄ...

anna niiden kastua

ravista niitä tai pudota niitä kovia esineitä vasten.

Huomattava käytössä

Korvatyynyt kuluvat muita osia aiemmin jopa tavallisessa käytössä tai varastoinnissa materiaalin ominaisuuksien vuoksi.

Ota korvatyynyjen vaihtamista varten yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit kuulokkeet.


Eurooppalainen takuu

Katso laitteen eurooppalaiset takuutiedot alta.