> Liittäminen > Laiteparin muodostaminen

Laiteparin muodostaminen

1Tarkista, että virta on pois päältä.

2Tee yhteyden tilan mukaan jokin seuraavista toimenpiteistä.

Muodostettaessa yhteys ensimmäisen kerran

Pidä Icon Multi button-painike alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.

Kun BLUETOOTH-laitteita, joihin yhteys voidaan muodostaa, on vähintään kaksi

Pidä Icon Multi button-painike alhaalla 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.

3Ota BLUETOOTH-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.

4Valitse ”JVC HA-S80BN” laitelistasta.

Kun yhteys on muodostettu, merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

Yhdistämisen aikana BLUETOOTH-laitteeseen on kenties syötettävä PIN-koodi. Tällaisessa tapauksessa näppäile ”0000” järjestelmän PIN-koodiksi.

Jos yhdistäminen (laiteparin muodostaminen) ei onnistu viiden minuutin kuluessa siitä, kun merkkivalo alkaa vilkkua, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.