> Ääni/puhelin > Äänen kuuntelu

Äänen kuuntelu

Musiikin kuunteleminen

Aloita toistaminen käynnistämällä BLUETOOTH-laitteeseen kytketty musiikkisoitinsovellus.

Kaukosäätimen käyttö

Toisto/tauko (Icon_Play-Pause)

Paina Icon_Play-Pause-painiketta kerran nopeasti.

Äänenvoimakkuuden säätö (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Paina Minus Icon / Plus Icon -painiketta kerran nopeasti.

Pidä painiketta alhaalla, jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta yhtäjaksoisesti.

Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen (Icon_FF)

Paina Icon_Play-Pause-painiketta kerran nopeasti toiston aikana.

Siirtyminen edelliseen kappaleeseen tai soivan kappaleen alkuun (Icon_REW)

Paina Icon_Play-Pause-painiketta kolme kertaa nopeasti toiston aikana.

Äänitilan vaihtaminen

Äänitila muuttuu seuraavasti aina SOUND-painiketta painettaessa.

NORMAL Arrow Right white BASS BOOST Arrow Right white CLEAR Arrow Right white NORMAL

Valittu äänitila ilmoitetaan äänimerkein seuraavasti: BASS BOOST ON (korostettu basso) kaksi äänimerkkiä, CLEAR ON (kirkkaat äänet) kolme äänimerkkiä ja NORMAL (tavallinen) yksi äänimerkki.

Melunvaimennustoiminnon käyttö

Aseta NC-kytkin ON-asentoon.

Vihreä merkkivalo syttyy.

NC-kytkimen asettaminen OFF-asentoon kytkee melunvaimennuksen pois päältä. (Merkkivalo sammuu.)

Melunvaimennustoiminnon käyttäminen auttaa lähinnä vähentämään ympäristön ääniä, kuten ajoneuvon sisäistä melua ja huoneen ilmastointilaitteiden kohinaa.

Musiikin kuuntelun aikaisen käytön lisäksi melunvaimennustoimintoa voidaan käyttää myös yksinään.

Laite ei välttämättä tue kaikkia kaukosäätimen toimintoja.

Kun akun jäljellä oleva varaus vähenee, merkkiääni kuuluu 4 minuutin välein.Lataaminen

Melunvaimennustoiminto vaimentaa tehokkaasti matalia ääniä, kuten ajoneuvomelua ja ilmastointilaitteiden kohinaa, mutta vähemmän tehokkaasti suhteellisen korkeita ääniä, kuten kuulutusten, keskustelujen ja ajoneuvojen torvien ääniä.

Akun kulutusta voi vähentää poistamalla melunvaimennustoiminto käytöstä.