> Liittäminen > Yhdistä uudelleen (virta päällä)

Yhdistä uudelleen (virta päällä)

1Tarkista, että virta on pois päältä.

2Laita BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto päälle (ON) ja pidä järjestelmän Icon Multi button-painike alhaalla noin 3 sekunnin ajan.

Päästä painike ylös sen jälkeen kun merkkivalo alkaa palaa sinisenä. Virta kytkeytyy päälle ja järjestelmä yrittää automaattisesti muodostaa uudelleen yhteyden aiemmin käytettyyn BLUETOOTH-laitteeseen. Jos yhteys muodostetaan, merkkivalo jatkaa hidasta vilkkumista sinisenä.

Kun merkkivalo jatkaa hidasta vilkkumista punaisena, järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välistä yhteyttä ei ole muodostettu. Valitse järjestelmä tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteesta muodostaaksesi yhteyden.

Jos Icon Multi button-painike pidetään alhaalla noin 5 sekuntia virran ollessa poiskytkettynä, merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä, ja järjestelmä siirtyy pariliitostilaan. Sammuta tässä tapauksessa järjestelmä ja kytke sitten virta uudelleen päälle pitämällä Icon Multi button-painike alhaalla noin 3 sekuntia.