> Ääni/puhelin > Puhelimen käyttö

Puhelimen käyttö

Kaukosäätimen käyttö

Puheluun vastaaminen

Puhelun saapuessa paina Icon_Play-Pause-painiketta kerran nopeasti.

Puhelun lopettaminen

Puhelun aikana paina Icon_Play-Pause-painiketta kerran nopeasti.

Puhelun hylkääminen

Paina Icon_Play-Pause-painiketta noin 2 sekuntia puhelun saapuessa.

Puhelun siirtäminen kuulokkeiden ja älypuhelimen välillä

Paina Icon_Play-Pause-painiketta noin 2 sekuntia puhelun aikana.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri tms.)

Paina Icon_Play-Pause-painiketta noin 2 sekuntia, kun et käytä puhelintoimintoa.

Laite ei välttämättä tue kaikkia kaukosäätimen toimintoja.