> Lataaminen

Lataaminen

Ehkäise kuulokkeiden toimintahäiriöt tai epätavallinen lämpeneminen käyttämällä lataamisen yhteydessä USB-verkkolaitetta ja 5 V:n tasavirtaliitäntää.

Käytä laitteen lataamiseen vain sen mukana toimitettua latausjohtoa.

Älä käytä tätä lataamisen aikana, sillä ladattava akku voi lämmetä voimakkaasti.

1Laita melunvaimennustoiminto pois päältä.

2Liitä laite mukana toimitetulla latausjohdolla erikseen hankittavaan USB-verkkosovittimeen tai toiminnassa olevaan tietokoneeseen.

Punainen merkkivalo syttyy ja lataaminen alkaa. Merkkivalo sammuu, kun laite on ladattu.

Latauksessa kestää noin 3,5 tuntia.