> Audio/tālrunis > Skaņas atskaņošanas vadība

Skaņas atskaņošanas vadība

Mūzikas klausīšanās

Lai sāktu atskaņošanu, pievienotajā BLUETOOTH ierīcē palaidiet mūzikas atskaņotāja lietotni.

Tālvadības pults lietošana

Atskaņot/Pauze (Icon_Play-Pause)

Vienreiz ātri nospiediet Icon_Play-Pause pogu.

Skaļuma regulēšana (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Vienreiz ātri nospiediet Minus Icon/Plus Icon pogu.

Turiet pogu nospiestu, lai pastāvīgi mainītu skaļumu.

Pāriet uz nākamo celiņu (Icon_FF)

Atskaņošanas laikā divreiz ātri nospiediet Icon_Play-Pause pogu.

Pāriet uz iepriekšējo dziesmu vai uz pašreizējā skaņu celiņa sākumu (Icon_REW)

Atskaņošanas laikā trīsreiz ātri nospiediet Icon_Play-Pause pogu.

Skaņas režīmu pārslēgšana

Ikreiz, nospiežot pogu SOUND (SKAŅA), tiek mainīts skaņas režīms.

NORMĀLA Arrow Right white PASTIPRINĀTI BASI Arrow Right white DZIDRA Arrow Right white NORMĀLA

Atlasot režīmu, tiek atskaņoti pīkstieni: divi pīkstieni — PASTIPRINĀTI BASI IESLĒGTI, trīs pīkstieni — DZIDRA SKAŅA IESLĒGTA, viens pīkstiens — NORMĀLA.

Trokšņu slāpēšanas funkcijas lietošana

Pārslēdziet NC (trokšņu slāpēšanas) slēdzi stāvoklī „IESLĒGTS“.

Indikators iedegas ar zaļu gaismu.

Pārslēdzot NC (trokšņu slāpēšanas) slēdzi stāvoklī „IZSLĒGTS“, tiek izslēgta trokšņu slāpēšanas funkcija. (Indikators nodziest.)

Trokšņu slāpēšanas funkcijas izmantošana galvenokārt palīdz samazināt apkārtējās vides trokšņus, piemēram, transportlīdzeklī esošo troksni, kā arī telpā esošu gaisa kondicionētāju darbības troksni.

Klausoties mūziku, papildus trokšņu slāpēšanas funkcijai jūs varat izmantot šo funkciju vienu pašu.

Šī ierīce nevar garantēt visu tālvadības pults funkciju darbību.

Kad akumulatora atlikusī enerģija ir zema, ik pēc 4 minūtēm atskanēs trauksmes signāls.Uzlāde

Trokšņu slāpēšanas funkcija ir efektīva zemu frekvenču skaņu diapazonā, piemēram, transportlīdzekļa troksnim un gaisa kondicionētāja darbības troksnim telpā, taču tā ir mazāk efektīva salīdzinoši augstu frekvenču skaņu diapazonā, piemēram, paziņojumiem, sarunām un transportlīdzekļu zvanu skaņām.

Pēc lietošanas izslēdziet trokšņu slāpēšanas funkciju, lai izvairītos no akumulatora iztukšošanas.