> Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Simptoms

Darbība

Nav iespējams sapārot

Neatlaidiet Icon Multi button pogu, līdz indikators sāk pārmaiņus mirgot ar sarkanu un zilā krāsu gaismu.

Veicot pārošanu, pārliecinieties, ka BLUETOOTH ierīce atrodas ne tālāk par 1 m no jūsu austiņām.

Ieslēdziet BLUETOOTH ierīci; iespējojiet tajā Bluetooth funkciju.

Nevar izveidot savienojumu

Ierīkojot savienojumu, nodrošiniet, lai attālums no BLUETOOTH ierīces līdz jūsu austiņām nebūtu lielāks par 1 m.

Ieslēdziet BLUETOOTH ierīci; iespējojiet tajā Bluetooth funkciju.

Izdzēsiet pārošanas informāciju BLUETOOTH ierīces sarakstā un izpildiet pārošanu vēlreiz.

Indikators mirgo sarkanā krāsā un nevar pabeigt savienošanu

Ieslēdziet BLUETOOTH ierīci, iespējojiet tajā Bluetooth funkciju un atlasiet šo ierīci BLUETOOTH ierīču sarakstā.

Pēc šīs ierīces pievienošanas BLUETOOTH ierīce nesāk nekavējoties darboties

Arī tad, ja pēc savienojuma izveidošanas indikators kļūst zils, atkarībā no pievienotās BLUETOOTH ierīces veida tā var nesākt darboties uzreiz savienojuma operācijas laika aizkaves dēļ. Pagaidiet dažas sekundes un pamēģiniet izpildīt darbību vēlreiz.

Zems skaļuma līmenis vai nepatīkama skaņa

Palieliniet skaļumu pievienotajā BLUETOOTH ierīcē.

Izkropļota skaņa

Noregulējiet skaļumu pievienotajā BLUETOOTH ierīcē, lai nebūtu kropļojumu.

No jauna uzlādējiet ierīci.Uzlāde

Trokšņu slāpēšanas funkcija nav ļoti efektīva

Pārbaudiet, vai NC (trokšņu slāpēšanas) slēdzis ir pārslēgts ieslēgtā stāvoklī.

Atkarībā no trokšņa veida trokšņu slāpēšanas funkcija var būt mazāk efektīva. Trokšņu slāpēšanas funkcijas lietošana

Skaņa ir saraustīta un tajā ir trokšņi

Izmainiet pievienotās BLUETOOTH ierīces stāvokli un virzienu tā, lai sakari būtu stabili.

Pamēģiniet pievienotajā BLUETOOTH ierīcē samazināt darbojošos lietotņu skaitu.

Uzlādējiet šo ierīci.Uzlāde

Sistēma nedarbojas pareizi

No jauna uzlādējiet sistēmu un izslēdziet/ieslēdziet strāvas padevi.