> Savienošana

Savienošana

Iekams lietot sistēmu, lai klausītos mūziku un zvanītu, tā vispirms ir jāsapāro (jāreģistrē ierīce) ar jūsu BLUETOOTH ierīci.

Pārošana

No jauna izveidot savienojumu (strāvas padeve ieslēgta)

Vadu savienojums, izmantojot austiņu kabeli