> Audio/tālrunis > Tālruņa lietošana

Tālruņa lietošana

Tālvadības pults lietošana

Atbildēšana uz zvanu

Saņemot zvanu, vienreiz ātri nospiediet Icon_Play-Pause pogu.

Zvana izbeigšana

Sarunas laikā vienreiz ātri nospiediet Icon_Play-Pause pogu.

Zvana noraidīšana

Saņemot zvanu, nospiediet Icon_Play-Pause pogu uz aptuveni 2 sekundēm.

Zvana pārslēgšanās starp austiņām un viedtālruni

Sarunas laikā nospiediet Icon_Play-Pause pogu uz aptuveni 2 sekundēm.

Balss palīga funkcijas lietošana (Siri utml.)

Ja neizmantojat tālruņa funkciju, nospiediet Icon_Play-Pause pogu uz aptuveni 2 sekundēm.

Šī ierīce nevar garantēt visu tālvadības pults funkciju darbību.