> Savienošana > Pārošana

Pārošana

1Pārbaudiet, vai indikators ir izslēgts.

connecting 1 OFF

2Turiet nospiestu Maru, līdz indikators sāk pārmaiņus ātri mirgot ar sarkanu un zilu gaismu.

Noņemiet pirkstu, kad esat pārliecinājušies, ka indikators pārmaiņus ātri mirgo ar sarkanu un zilu gaismu.

gif_connecting

Ja indikators pārmaiņus ātri nemirgo ar sarkanu un zilu gaismu (piemēram, mirgo ar sarkanu gaismu), nospiediet Strāvas padeve izslēgta, lai izslēgtu strāvas padevi, un pēc tam atkal turiet nospiestu Maru.

3Bluetooth ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju.

connecting 2 New

4Ierīču sarakstā atlasiet „JVC HA-FX9BT“.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Kad savienojuma izveidošana ir pabeigta, indikators lēni mirgos ar zilu gaismu.

gif BLUETOOTH

Sapārošanas procesa laikā BLUETOOTH ierīce var pieprasīt ievadīt PIN kodu. Šādā gadījumā ievadiet „0000“ kā sistēmas PIN kodu.

Ja savienojuma izveidošana (sapārošana) netiek pabeigta 5 minūšu laikā pēc tam, kad indikators ir sācis mirgot, sistēma pati automātiski izslēdzas.