> Savienošana

Savienošana

Iekams lietot sistēmu, lai klausītos mūziku un zvanītu, tā vispirms ir jāsapāro (jāreģistrē ierīce) ar jūsu BLUETOOTH ierīci.