> Uzlāde

Uzlāde

Lai, uzlādējot austiņas, izvairītos no darbības traucējumiem vai pārmērīga karstuma izdalīšanās, noteikti izmantojiet USB maiņstrāvas adapteri ar 5 V līdzstrāvas izvadu.

Sistēmas uzlādēšanai izmantojiet tikai piegādes komplektā iekļauto uzlādes kabeli.

Izmantojot komplektā iekļauto uzlādes vadu, savienojiet sistēmu ar tirdzniecībā pieejamu USB pārveidošanas adapteri vai datoru, kad ir ieslēgts dators.

1Atveriet vāku.

charging 1 EC20

2Lai sāktu uzlādi, pievienojiet uzlādes vadu.

Lai sāktu uzlādi, ievietojiet USB maiņstrāvas adapteri maiņstrāvas kontaktrozetē.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5 V TIPS

Indikators iedegas ar sarkanu gaismu, un sākas uzlāde.

Uzlādes laiks ir Aptuveni 2,5 stundas. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators nodziest.

gif charging_EC20

Sistēmu uzlādes laikā darbināt nav iespējams.

Sistēmu nevar uzlādēt, kad darbojas temperatūras aizsardzības funkcija. Šādā gadījumā, veiciet uzlādi lietošanas temperatūras diapazonā (5 °C līdz 40 °C).