> Darbības traucējumu novēršana

Darbības traucējumu novēršana

Simptoms

Darbība

Nav iespējams sapārot

Neatlaidiet Maru pogu, līdz indikators sāk pārmaiņus mirgot ar sarkanu un zilā krāsu gaismu.

Veicot pārošanu, pārliecinieties, ka BLUETOOTH ierīce atrodas ne tālāk par 1 m no jūsu austiņām.

Ieslēdziet BLUETOOTH ierīci un iespējojiet pārošanu.

Izdzēsiet pārošanas informāciju BLUETOOTH ierīces sarakstā un izpildiet pārošanu vēlreiz.

Informāciju par savienojumu skatiet attiecīgajā lappusē. Savienošana

Indikators mirgo sarkanā krāsā un nevar pabeigt savienošanu

Ieslēdziet BLUETOOTH ierīci, iespējojiet tajā Bluetooth funkciju un atlasiet šo ierīci BLUETOOTH ierīču sarakstā.

Pēc šīs ierīces pievienošanas BLUETOOTH ierīce nesāk nekavējoties darboties

Arī tad, ja pēc savienojuma izveidošanas indikators kļūst zils, atkarībā no pievienotās BLUETOOTH ierīces veida tā var nesākt darboties uzreiz savienojuma operācijas laika aizkaves dēļ. Pagaidiet dažas sekundes un pamēģiniet izpildīt darbību vēlreiz.

Zems skaļuma līmenis vai nepatīkama skaņa

Palieliniet skaļumu šajā ierīcē vai pievienotajā BLUETOOTH ierīcē.

Stingrāk ievietojiet austiņu ieliktņus.

Mainiet austiņu ieliktņu izmēru. Skaņas atskaņošanas vadība

Izkropļota skaņa

Noregulējiet skaļumu pievienotajā BLUETOOTH ierīcē, lai nebūtu kropļojumu, un pēc tam noregulējiet skaļumu šajā ierīcē.

Atkārtoti uzlādējiet ierīci. Uzlāde

Skaņa ir saraustīta un tajā ir trokšņi

Izmainiet pievienotās BLUETOOTH ierīces stāvokli un virzienu tā, lai sakari būtu stabili.

Pamēģiniet pievienotajā BLUETOOTH ierīcē samazināt darbojošos lietotņu skaitu.

Uzlādējiet šo ierīci. Uzlāde

Sistēma nedarbojas pareizi

No jauna uzlādējiet sistēmu un ieslēdziet strāvas padevi.

Nevar ieslēgt strāvas padevi

Uzlādējiet šo ierīci. Uzlāde

Nevar uzlādēt (uzlādes futrālis)

Pārliecinieties, vai USB kabelis ir iesprausts līdz galam.

Uzlādēšanu veiciet uzlādes temperatūras diapazonā.