> Аудио/Телефон > Аудио работа

Аудио работа

Слушане на музика

Стартирайте приложението за музикален плеър на свързаното BLUETOOTH устройство, за да започнете възпроизвеждането.

Работа с дистанционното управление

Възпроизвеждане/пауза (Icon_Play-Pause)

Още веднъж натиснете бързо бутона Maru2.

Регулиране на звука (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Натиснете бързо бутона Minus Icon / Plus Icon веднъж.

За да променяте силата на звука, натиснете бутона продължително.

Прескачане към следващата песен (Icon_FF)

Натиснете два пъти бутона Plus Icon бързо по време на възпроизвеждане.

Преминаване към предишната песен или началото на текущата песен (Icon_REW)

Натиснете два пъти бутона Minus Icon бързо по време на възпроизвеждане.

Устройството не може да гарантира работата на всички функции на дистанционното управление.

Когато оставащото захранване на батерията намалее, на всеки 4 минути ще се чува аларма.