> Зареждане

Зареждане

Когато зареждате слушалките, се уверете, че използвате USB към AC адаптер с 5 V напрежение, за да се избегне повреда или необичайно нагряване.

Използвайте само приложения кабел за зареждане, за да заредите системата.

Като използвате предоставения USB кабел, свържете системата към предлаган в търговската мрежа USB адаптер или към включен компютър.

1Свържете осигурения кабел за зареждане, за да започнете зареждането.

Индикаторът светва в червено и зареждането започва. Когато зареждането приключи, индикаторът изгасва.

Времето за зареждане е прибл. 2,5 часа.

Работата не е възможна по време на зареждане.