> Аудио/Телефон > Работа на телефона

Работа на телефона

Работа с дистанционното управление

Отговаряне на обаждането

Когато получите обаждането, още веднъж натиснете бързо бутона Maru2.

Прекратяване на обаждането

По време на разговора натиснете още веднъж бързо бутона Maru2.

Отхвърляне на повикване

Когато получавате обаждане, натиснете бързо два пъти бутона Maru2.

Превключете разговора между слушалки и смартфон

По време на разговора, натиснете два пъти бързо бутона Maru2.

Използване на функция за гласов асистент (Siri и т.н.)

Когато не използвате функцията на телефона, натиснете бутона Maru2 два пъти бързо.

Устройството не може да гарантира работата на всички функции на дистанционното управление.