> Свързване

Свързване

Преди да използвате системата, за да слушате музика и да осъществите повикване, е необходимо да сдвоите (да регистрирате устройството) системата с вашето BLUETOOTH устройство.

Сдвояване

Повторно свързване (включено)