> Punjenje

Punjenje

Pri punjenju slušalica obvezno koristite USB adapter za izmjeničnu struju izlazne snage od 5 V istosmjerne struje kako biste spriječili kvarove ili nastanak prekomjerne topline.

Za punjenje sustava koristite samo isporučeni kabel za punjenje.

Koristeći isporučeni USB kabel, povežite sustav i komercijalno dostupan USB konverzijski adapter ili računalo dok je računalo uključeno.

1Priključite dostupni kabel za punjenje kako biste započeli punjenje.

Indikator svijetli crveno i punjenje počinje. Kada je punjenje dovršeno, indikator se isključi.

Vrijeme punjenja je otprilike 2,5 sati.

Prilikom punjenja uporaba nije moguća.