> Audio/Telefon > Upravljanje telefonom

Upravljanje telefonom

Upravljanje funkcijama daljinskog upravljanja

Odgovaranje na poziv

Pritisnite jednom brzo Maru2 tipku kada primate poziv.

Završavanje poziva

Pritisnite jednom brzo Maru2 tipku tijekom poziva.

Odbijanje poziva

Pritisnite Maru2 tipku dvaput brzo kada primate poziv.

Prebacite poziv između slušalica i pametnog telefona

Pritisnite Maru2 tipku dvaput brzo tijekom poziva.

Upotreba funkcije glasovnog pomoćnika (Siri itd.)

Pritisnite Maru2 tipku dvaput brzo kad ne koristite funkciju telefona.

Na ovoj jedinici ne može se zajamčiti rad svih daljinskih funkcija.