> Priključivanje > Ponovno povezivanje (Napajanje uključeno)

Ponovno povezivanje (Napajanje uključeno)

1Provjerite je li napajanje isključeno.

2S UKLJUČENOM BLUETOOTH funkcijom na BLUETOOTH uređaju, držite pritisnutu Maru2 tipku na sustavu oko 3 sekunde.

Indikator svijetli plavo 1 sekundu i uključuje se napajanje. Sustav zatim automatski pokušava ponovo povezati BLUETOOTH uređaj koji je prethodno korišten. Ako je uspostavljena veza, indikator nastavlja polako treperiti plavo.

Kad indikator nastavlja polako treperiti crveno, veza između sustava i BLUETOOTH uređaja nije uspostavljena. U ovom slučaju odaberite Sustav na BLUETOOTH uređaju za spajanje.

Ako držite pritisnutu Maru2 tipku oko 5 sekundi dok je uređaj isključen, indikator naizmjence treperi crveno i plavo te sustav započinje način rada uparivanja. U tom slučaju isključite napajanje sustava, a zatim držite pritisnutu Maru2 tipku oko 3 sekunde da biste ponovno uključili napajanje.