> Priključivanje > Uparivanje

Uparivanje

1Provjerite je li napajanje isključeno.

2Izvršite jednu od sljedećih operacija, ovisno o statusu veze.

Prilikom spajanja po prvi put

Držite pritisnutu Maru2 tipku oko 3 sekunde dok indikator naizmjence ne treperi crveno i plavo.

Kada postoje 2 ili više BLUETOOTH uređaja za povezivanje

Držite pritisnutu Maru2 tipku oko 5 sekundi dok indikator naizmjence ne treperi crveno i plavo.

3Uključite Bluetooth funkciju BLUETOOTH uređaja.

4Na popisu uređaja odaberite "JVC HA-S20BT".

Kad je veza dodana indikator polako bljeska u plavoj boji.

Tijekom uparivanja, BLUETOOTH uređaj može zatražiti unos PIN koda. U tom slučaju unesite "0000" kao PIN kod sustava.

Ako se veza (uparivanja) ne završi za 5 minuta nakon što indikator počne treptati, sustav se automatski isključuje.