> Napajanje isključeno

Napajanje isključeno

Držite pritisnutu Maru2 tipku oko 3 sekunde.

Indikator svijetli crveno 1 sekundu prije gašenja i napajanje se isključuje.

Ako se indikatorska žaruljica potpuno ugasila, napajanje je isključeno.

Ako nijedan BLUETOOTH uređaj nije priključen za otprilike 5 minuta, sustav se automatski isključuje.