> Audio/Telefon > For lydanvendelse

For lydanvendelse

Musiklytning

Start musikafspilningsappen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed for at starte afspilningen.

Brug af fjernbetjeningen

Afspilning/Pause (Icon_Play-Pause)

Tryk på knappen Maru2 én gang hurtigt.

Justering af lydstyrke (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Tryk en gang hurtigt på Minus Icon/Plus Icon-knappen.

Hold knappen nede for at ændre lydstyrken kontinuerligt.

Spring til næste spor (Icon_FF)

Tryk på Plus Icon-knappen to gange hurtigt under afspilning.

Spring til forrige spor eller begyndelsen af det aktuelle spor (Icon_REW)

Tryk på Minus Icon-knappen to gange hurtigt under afspilning.

Denne enhed kan ikke garantere for anvendelse af alle fjernbetjeningsfunktionerne.

En alarm lyder hvert 4. minut, når den resterende batterikapacitet bliver lav.