> Slukket

Slukket

Hold knappen Maru2 nede i omkring 3 sekunder.

Indikatoren begynder at lyse rødt i 1 sekund, inden den går ud, og strømmen slukkes.

Hvis indikatorlyset slukkede helt, er der slukket for strømmen.

Hvis der ikke tilsluttes nogen BLUETOOTH-anordning i omkring 5 minutter, vil systemet automatisk slukke.