> Tilslutning > Tilslut igen (tændt)

Tilslut igen (tændt)

1Kontrollér, at strømmen er slået fra.

2Med BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden slået TIL skal du holde knappen Maru2 på systemet nede i omkring 3 sekunder.

Indikatoren begynder at lyse blåt i 1 sekund, og strømmen tændes. Systemet forsøger derefter automatisk at tilslutte den tidligere anvendte BLUETOOTH-enhed igen. Hvis forbindelsen etableres, bliver indikatoren ved med at blinke langsomt i blåt.

Når indikatoren bliver ved med at blinke langsomt i rødt, er der ikke etableret forbindelse mellem systemet og BLUETOOTH-enheden. I dette tilfælde skal du vælge systemet på den BLUETOOTH-enhed, som skal tilsluttes.

Hvis du holder knappen Maru2 nede i omkring 5 sekunder, mens strømmen er slukket, blinker indikatoren skiftevist rødt og blåt, og systemet går i tilstand for sammenkædning. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen til systemet og derefter holde knappen Maru2 nede i omtrent 3 sekunder for at tænde for strømmen igen.