> Audio/Telefon > Betjening af telefonen

Betjening af telefonen

Brug af fjernbetjeningen

Besvarelse af et opkald

Tryk på knappen Maru2 én gang hurtigt ved modtagelse af opkaldet.

Afslutning af opkaldet

Tryk på knappen Maru2 én gang hurtigt under opkaldet.

Afvise et opkald

Tryk på knappen Maru2 to gange hurtigt ved modtagelse af opkaldet.

Skift af opkaldet mellem hovedtelefonerne og din smartphone

Tryk på knappen Maru2 to gange hurtigt under opkaldet.

Brug af stemmehjælpsfunktion (Siri, osv.)

Tryk på knappen Maru2 to gange hurtigt, når telefonfunktionen ikke anvendes.

Denne enhed kan ikke garantere for anvendelse af alle fjernbetjeningsfunktionerne.