> Fejlfinding

Fejlfinding

Symptom

Handling

Ude af stand til at sammenkæde

Slip ikke knappen Maru2, før indikatoren skiftevist blinker rødt og blåt.

Ved sammenkædning skal du sørge for, at BLUETOOTH-enheden er inden for 1 m af dine hovedtelefoner.

Tænd for BLUETOOTH-enheden og aktivér sammenkædning.

Kan ikke oprette forbindelse

Når der foretages tilslutning, skal du sørge for, at BLUETOOTH-enheden er inden for 1 m fra dine høretelefoner.

Tænd for BLUETOOTH-enheden, og aktivér tilslutning.

Slet sammenkædningsoplysningerne på BLUETOOTH-enhedslisten og udfør sammenkædning igen.

Indikatoren blinker rødt, og forbindelse kan ikke oprettes

Tænd for BLUETOOTH-enheden, aktivér dens Bluetooth-funktion og vælg denne enhed fra BLUETOOTH-enhedslisten.

Efter tilslutning til denne enhed, fungerer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed ikke med det samme

Afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, og selvom indikatoren lyser blåt efter tilslutning til denne enhed, kan BLUETOOTH-enheden muligvis ikke fungere med det samme på grund af tidsforsinkelsen i forbindelsen. Vent nogle få sekunder, og prøv igen.

Lydstyrken er lav, eller lyden er ubehagelig

Forøg lydstyrken på denne enhed eller på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Lyden er forvrænget

Justér lydstyrken på den tilsluttede Bluetooth-enhed, således at der ikke er nogen forvrængning.

Genoplad enheden.Opladning

Lyden er hakket og der er støj

Skift den tilsluttede BLUETOOTH-enheds position til en anden position og retning, hvor kommunikationen er stabil.

Prøv at reducere antallet apps, der kører på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Lad denne enhed op.Opladning

Systemet virker ikke korrekt

Hold knappen Maru2 nede i mindst 20 sekunder for at nulstille den.