> Opladning

Opladning

Når hovedtelefonerne oplades, skal man sørge for at bruge en USB til AC-adapter med DC 5 V effektudgang for at undgå fejlfunktion eller unormal frembringelse af varme.

Brug kun det medfølgende opladningskabel til at oplade systemet.

Forbind med brug af det medfølgende opladningskabel systemet og en kommercielt tilgængelig USB-adapter eller en computer, mens der er tændt for computeren.

1Tilslut det medfølgende opladningskabel, for at starte opladningen.

Indikatoren lyser rødt, og opladningen begynder. Når opladningen er færdig slukker indikatoren.

Opladetiden er ca. 2,5 timer.

Anvendelse er ikke mulig under opladning.