> Ήχος/Τηλέφωνο > Λειτουργία τηλεφώνου

Λειτουργία τηλεφώνου

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Απάντηση στην κλήση

Πατήστε το κουμπί Maru2 μια φορά γρήγορα κατά τη λήψη της κλήσης.

Τερματισμός της κλήσης

Πατήστε το κουμπί Maru2 μια φορά γρήγορα κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε το κουμπί Maru2 δύο φορές γρήγορα κατά τη λήψη της κλήσης.

Κάντε εναλλαγή της κλήσης ανάμεσα στα ακουστικά και το smartphone

Πατήστε το κουμπί Maru2 δύο φορές γρήγορα κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Χρήση της λειτουργίας φωνητικού βοηθού (Siri κλπ.)

Πατήστε το κουμπί Maru2 δύο φορές γρήγορα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεφώνου.

Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία όλων των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.