> Audio/Telefon > Upravljanje zvukom

Upravljanje zvukom

Slušanje glazbe

Pokrenite aplikaciju čitača glazbe na povezanom BLUETOOTH uređaju kako biste započeli reprodukciju.

Upravljanje funkcijama daljinskog upravljanja

Reprodukcija/pauza (Icon_Play-Pause)

Pritisnite tipku Icon_Play-Pause jednom brzo.

Podešavanje glasnoće (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Jednom brzo pritisnite Minus Icon / Plus Icon gumb.

Držite pritisnutu tipku za kontinuirano mijenjanje glasnoće.

Preskoči na sljedeći zvučni zapis (Icon_FF)

Pritisnite tipku Icon_Play-Pause dvaput brzo tijekom reprodukcije.

Preskoči na prethodni zvučni zapis ili početak trenutačnog zapisa (Icon_REW)

Pritisnite tipku Icon_Play-Pause tri puta brzo tijekom reprodukcije.

Prebacivanje načina zvuka

Način zvuka mijenja se na sljedeći način svaki put kad pritisnete tipku ZVUK.

NORMALNO Arrow Right white POJAČANI BAS Arrow Right white JASNO Arrow Right white NORMALNO

Zvučni signali se čuju kad odaberete način rada: “Beep beep” za UKLJUČEN POJAČANI BAS, “Beep beep beep” za UKLJUČENO JASNO i “Beep” za NORMALNO.

Korištenje funkcije poništavanja buke

Postavite NC prekidač na UKLJUČENO.

Indikator svijetli zeleno.

Postavljanje NC prekidača na ISKLJUČENO isključuje funkciju poništavanja buke. (Svjetlo indikatora se gasi.)

Korištenje funkcije za poništavanje buke pretežno pomaže u smanjenju buke okoline kao što su buka u vozilu i buka iz klimatizacijskih uređaja u prostoriji.

Funkcija poništavanja buke može se koristiti prilikom slušanja glazbe, no možete ju koristiti i zasebno.

Na ovoj jedinici ne može se zajamčiti rad svih daljinskih funkcija.

Kada preostala snaga baterije postane slaba, alarm će se oglašavati svake 4 minute.Punjenje

Funkcija za poništavanje buke učinkovita je za niskotonske zvukove poput buke u vozilu i buke iz klimatizacijskih uređaja u prostoriji, ali manje učinkovita za relativno visokotonske zvukove kao što su najave, razgovori i zvona u vozilima.

Isključite funkciju poništavanja buke nakon korištenja kako biste izbjegli pražnjenje baterije.