> Punjenje

Punjenje

Pri punjenju slušalica obvezno koristite USB adapter za izmjeničnu struju izlazne snage od 5 V istosmjerne struje kako biste spriječili kvarove ili nastanak prekomjerne topline.

Za punjenje sustava koristite samo isporučeni kabel za punjenje.

Nemojte koristiti ovaj sustav dok je punjenje u tijeku jer punjiva baterija može postati vruća.

1Isključite funkciju poništavanja buke.

2Koristeći isporučeni USB kabel, povežite sustav i komercijalno dostupan USB konverzijski adapter ili računalo dok je računalo uključeno.

Indikator svijetli crveno i punjenje počinje. Kada je punjenje dovršeno, indikator se isključi.

Vrijeme punjenja je otprilike 3,5 sati.