> Rješavanje problema

Rješavanje problema

Simptom

Akcijski

Nije moguće upariti

Nemojte otpuštati Icon Multi button tipku sve dok indikator naizmjence ne treperi crveno i plavo.

Kod uparivanja, provjerite je li BLUETOOTH uređaj unutar 1 m od vaših slušalica.

Uključite BLUETOOTH uređaj, omogućite njegovu Bluetooth funkciju.

Nije moguće povezati

Prilikom spajanja, provjerite je li BLUETOOTH uređaj unutar 1 m od vaših slušalica.

Uključite BLUETOOTH uređaj, omogućite njegovu Bluetooth funkciju.

Izbrišite informacije o uparivanju na popisu BLUETOOTH uređaja i ponovite uparivanje.

Indikator treperi u crvenoj boji i veza ne može uspjeti

Uključite BLUETOOTH uređaj, omogućite Bluetooth funkciju i odaberite ovu jedinicu s popisa BLUETOOTH uređaja.

Nakon spajanja na ovu jedinicu, spojeni BLUETOOTH uređaj ne radi odmah

Ovisno o BLUETOOTH uređaju koji je spojen, čak i kada indikator postane plave boje nakon spajanja na ovu jedinicu, BLUETOOTH uređaj možda neće odmah funkcionirati zbog vremenskog odmaka u postupku spajanja. Pričekajte nekoliko sekundi i pokušajte ponovo.

Glasnoća je slaba ili je zvuk neugodan

Povećajte glasnoću na spojenom BLUETOOTH uređaju.

Zvuk je deformiran

Podesite glasnoću na priključenom BLUETOOTH uređaju tako da nema izobličenja.

Ponovno napunite jedinicu.Punjenje

Funkcija poništavanja buke nije vrlo učinkovita

Provjerite je li NC prekidač postavljen na UKLJUČENO.

Funkcija poništavanja buke je manje učinkovita ovisno o vrsti buke. Korištenje funkcije poništavanja buke

Zvuk je isprekidan i ima buke

Promijenite položaj spojenog BLUETOOTH uređaja na položaj i smjer gdje je komunikacija stabilna.

Pokušajte smanjiti broj pokrenutih na povezanom BLUETOOTH uređaju.

Napunite ovu jedinicu.Punjenje

Sustav ne radi ispravno

Ponovno napunite sustav i isključite napajanje ISKLJ./UKLJ.