> Priključivanje > Žičana veza pomoću kabela za slušalice

Žičana veza pomoću kabela za slušalice

Pomoću isporučenog kabela za slušalice možete napraviti žičanu vezu.

Funkcije kontrolora kao što su podešavanje glasnoće, odabir zapisa i telefonski poziv ne mogu se koristiti. (Međutim, funkcija za poništavanje buke može se koristiti.)