> Audio/Telefon

Audio/Telefon

Ovaj odjeljak sadrži informacije o radu zvuka i radu telefona.

Upravljanje zvukom

Upravljanje telefonom