> Priključivanje > Ponovno povezivanje (Napajanje uključeno)

Ponovno povezivanje (Napajanje uključeno)

1Provjerite je li napajanje isključeno.

2S UKLJUČENOM BLUETOOTH funkcijom na BLUETOOTH uređaju, držite pritisnutu Icon Multi button tipku na sustavu oko 3 sekunde.

Otpustite prst nakon što indikator zasvijetli plavo. Napajanje se uključuje i sustav se tada automatski pokušava ponovno spojiti na prethodno korišteni BLUETOOTH uređaj. Ako je veza uspostavljena, indikator nastavlja sporo treperiti plavo.

Kad indikator nastavlja polako treperiti crveno, veza između sustava i BLUETOOTH uređaja nije uspostavljena. U ovom slučaju odaberite Sustav na BLUETOOTH uređaju za spajanje.

Ako držite pritisnutu Icon Multi button tipku oko 5 sekundi dok je napajanje isključeno, indikator naizmjence treperi crveno i plavo, te sustav ulazi u način uparivanja. U tom slučaju isključite napajanje sustava, a zatim držite pritisnutu Icon Multi button tipku oko 3 sekunde da biste ponovno uključili napajanje.