Εγχειρίδιο χρήστη

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

HA-S80BN

Πρέπει να διαβαστεί

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αγαπητέ Πελάτη,

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και τα πρότυπα σχετικά με τα ραδιοκύματα και τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS).
Αντιπρόσωπος της JVC KENWOOD Corporation για την Ευρώπη:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πληροφορίες σχετικά με την Απόρριψη του Παλαιού Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και των Μπαταριών (ισχύει για χώρες που έχουν υιοθετήσει ξεχωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων)

Προϊόντα και μπαταρίες που φέρουν το σύμβολο (διαγραμμένος τροχήλατος κάδος απορριμμάτων) δεν απορρίπτονται ως κοινά οικιακά απορρίμματα.

Το παρόν προϊόν περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για την ορθή διάθεσή του επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της JVC.

Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του αντιγράφου της Δήλωσης Συμμόρφωσης με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό από τους παρακάτω ιστοτόπους (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Δια του παρόντος, η JVC δηλώνει ότι το παρόν σύστημα [HA-S80BN] πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές προβλέψεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Κατασκευαστής

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε μια πιθανή βλάβη στην ακοή σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υπερβολικά υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο.

Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην κυκλοφορία οχημάτων γύρω σας κατά τη χρήση των ακουστικών σε εξωτερικούς χώρους. Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος.

Το παρόν προϊόν, που διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως από έκθεση στον ήλιο, πυρκαγιά ή άλλη παρόμοια πηγή θερμότητας.

Αυτό το προϊόν περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία έχει αντικατασταθεί από τον χρήστη. Μα μη γίνεται αντικατάσταση της μπαταρίας από τον ίδιο τον χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φωτιάς κλπ.

Μην αφαιρείτε τις βίδες, το κάλυμμα ή το περίβλημα.

Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μονάδα.

Μην επιτρέπετε την είσοδο εύφλεκτων, υγρών ή μεταλλικών αντικειμένων στη μονάδα.

Για την ασφάλειά σας…

Σε συνθήκες πιο ξηρού αέρα, όπως τον χειμώνα, ενδέχεται να αισθανθείτε στατικό ηλεκτρισμό όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση τους.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρίχες ή άλλα αντικείμενα στο ρυθμιστικό της στέκας κατά τη ρύθμισή της.

Αποφύγετε τη χρήση των ακουστικών...

σε χώρους που υπόκεινται σε υπερβολική υγρασία ή σκόνη

σε χώρους που υπόκεινται σε εξαιρετικά υψηλές (άνω των 40 °C) ή χαμηλές (κάτω των 5 °C) θερμοκρασίες

ΜΗΝ αφήσετε τα ακουστικά...

εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως

κοντά σε σώμα θέρμανσης

Για να προστατεύσετε τα ακουστικά, ΜΗΝ...

τα αφήσετε να βραχούν

τα κουνάτε ή τα ρίχνετε πάνω σε σκληρά αντικείμενα

Προφυλάξεις ως προς τη χρήση

Τα σφουγγαράκια ακουστικών θα φθαρούν νωρίτερα από τα υπόλοιπα μέρη ακόμη και με κανονική χρήση ή κανονική αποθήκευση λόγω των χαρακτηριστικών του υλικού.

Για την αντικατάσταση των σφουγγαριών ακουστικών, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τα ακουστικά.


Εγγύηση για την Ευρώπη

Ανατρέξτε στα παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με την Εγγύηση για την Ευρώπη.