> Ήχος/Τηλέφωνο > Λειτουργία τηλεφώνου

Λειτουργία τηλεφώνου

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Απάντηση στην κλήση

Πατήστε το κουμπί Icon_Play-Pause μία φορά γρήγορα κατά τη λήψη της κλήσης.

Τερματισμός της κλήσης

Πατήστε το κουμπί Icon_Play-Pause μία φορά γρήγορα κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε το κουμπί Icon_Play-Pause για περίπου 2 δευτερόλεπτα κατά τη λήψη της κλήσης.

Κάντε εναλλαγή της κλήσης ανάμεσα στα ακουστικά και το smartphone

Πατήστε το κουμπί Icon_Play-Pause για περίπου 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Χρήση της λειτουργίας φωνητικού βοηθού (Siri κλπ.)

Πατήστε το κουμπί Icon_Play-Pause για περίπου 2 δευτερόλεπτα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεφώνου.

Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία όλων των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.