> Ήχος/Τηλέφωνο > Λειτουργία ήχου

Λειτουργία ήχου

Ακούγοντας μουσική

Εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Αναπαραγωγή/Παύση (Icon_Play-Pause)

Πατήστε το κουμπί Icon_Play-Pause μία φορά γρήγορα.

Ρύθμιση της έντασης ήχου (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Πατήστε το κουμπί Minus Icon/Plus Icon μία φορά γρήγορα.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αλλάξετε συνεχόμενα την ένταση του ήχου.

Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (Icon_FF)

Πατήστε το κουμπί Icon_Play-Pause δύο φορές γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Παράλειψη και μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ή έναρξη του τρέχοντος κομματιού (Icon_REW)

Πατήστε το κουμπί Icon_Play-Pause τρεις φορές γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Εναλλαγή της λειτουργίας ήχου

Η λειτουργία ήχου αλλάζει ως εξής κάθε φορά που πατιέται το κουμπί ΗΧΟΥ.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ Arrow Right white ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΠΑΣΩΝ Arrow Right white ΔΙΑΥΓΗΣ Arrow Right white ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

Οι ήχοι βομβητή (μπιπ) ακούγονται όταν έχει επιλεχθεί μια λειτουργία: “Μπιπ μπιπ„ για Ενεργοποίηση ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΠΑΣΩΝ, “Μπιπ μπιπ μπιπ„ για Ενεργοποίηση ΔΙΑΥΓΗ και “Μπιπ„ για ΚΑΝΟΝΙΚΟ.

Χρήση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου

Ρυθμίστε τον διακόπτη NC στη θέση Ενεργοποίησης.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.

Η ρύθμιση του διακόπτη NC στη θέση Απενεργοποίησης απενεργοποιεί τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου. (Η ενδεικτική λυχνία σβήνει).

Η χρήση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου συμβάλλει κυρίως στη μείωση των περιβαλλοντικών θορύβων, όπως του θορύβου σε ένα όχημα και του θορύβου από κλιματιστικά σε ένα χώρο.

Εκτός από τη χρήση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου όταν ακούτε μουσική, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο.

Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία όλων των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.

Όταν το εναπομένον φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, θα ηχεί ένα ηχητικό σήμα κάθε 4 λεπτά.Φόρτιση σε εξέλιξη

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι αποτελεσματική για τους χαμηλού τόνου ήχους όπως ο θόρυβος σε ένα όχημα και ο θόρυβος από τα κλιματιστικά σε ένα χώρο, αλλά λιγότερο αποτελεσματική για ήχους με σχετικά υψηλό τόνο όπως ανακοινώσεις, συνομιλίες και κουδούνια σε οχήματα.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου μετά τη χρήση για να αποφύγετε την κατανάλωση του φορτίου της μπαταρίας.