> Σύνδεση > Ενσύρματη Σύνδεση με Χρήση Καλωδίου Ακουστικών

Ενσύρματη Σύνδεση με Χρήση Καλωδίου Ακουστικών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενσύρματη σύνδεση χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου, όπως η ρύθμιση της έντασης ήχου, η επιλογή κομματιού και η τηλεφωνική κλήση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. (Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία ακύρωσης θορύβου.)