> Φόρτιση σε εξέλιξη

Φόρτιση σε εξέλιξη

Κατά τη φόρτιση των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα USB σε AC με έξοδο ισχύος DC 5 V για να αποφύγετε τυχόν βλάβη ή τη δημιουργία μη φυσιολογικής θερμοκρασίας.

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση του Συστήματος.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το Σύστημα όσο η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να ζεσταθεί.

1Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου.

2Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης, συνδέστε το Σύστημα με έναν προσαρμογέα μετατροπής USB ο οποίος διατίθεται στο εμπόριο ή με έναν υπολογιστή, όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα και ξεκινά η φόρτιση. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3,5 ώρες.