> Audio/Telefon > Praca w trybie odtwarzania audio

Praca w trybie odtwarzania audio

Słuchanie muzyki

Uruchom aplikację odtwarzacza muzyki na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH, aby rozpocząć odtwarzanie.

Obsługa pilota zdalnego sterowania

Odtwarzanie/pauza (Icon_Play-Pause)

Szybko jednokrotnie nacisnąć przycisk Icon_Play-Pause.

Regulacja głośności (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Szybko naciśnij jednokrotnie przycisk Minus Icon / Plus Icon.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby regulować głośność w sposób ciągły.

Przejście do następnej ścieżki (Icon_FF)

Nacisnąć szybko dwukrotnie przycisk Icon_Play-Pause podczas odtwarzania.

Przejście do poprzedniej ścieżki lub początku bieżącego ścieżki (Icon_REW)

Nacisnąć przycisk Icon_Play-Pause szybko trzy razy podczas odtwarzania.

Przełączanie tryb dźwięku

Tryb dźwięku zmienia się w następujący sposób po każdym naciśnięciu przycisku SOUND.

NORMALNY Arrow Right white PODBICIE BASU Arrow Right white WYRAŹNY Arrow Right white NORMALNY

Sygnały dźwiękowe są emitowane, gdy wybrany jest tryb: „Dwukrotny sygnał dźwiękowy” dla PODBICIE BASÓW WŁ., „Trzykrotny sygnał dźwiękowy” dla WYRAŹNY WŁ. i „Jednokrotny sygnał dźwiękowy” dla NORMALNY.

Używanie funkcji redukcji szumów

Ustawić przełącznik NC w pozycji ON (WŁ.).

Wskaźnik zaświeci się na zielono.

Ustawienie przełącznika NC w pozycji OFF (WYŁ.) wyłącza funkcję redukcji szumów. (Kontrolka zgaśnie).

Używanie funkcji redukcji szumów pomaga zmniejszyć hałasy otoczenia, takie jak hałas w pojeździe i hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniu.

Oprócz możliwości stosowania funkcji redukcji szumów podczas słuchania muzyki, można używać tej funkcji autonomicznie.

Nie możemy zagwarantować, że ta jednostka będzie obsługiwała wszystkie funkcje pilota zdalnego sterowania.

Gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski, co 4 minuty będzie słyszalny alarm akustyczny.Ładowanie

Funkcja redukcji szumów jest skuteczna w przypadku niskich dźwięków, takich jak hałas w pojeździe i hałas powodowany przez klimatyzatory w pomieszczeniu, ale mniej skuteczny w przypadku stosunkowo wysokich dźwięków, takich jak komunikaty, rozmowy, czy klaksony/dzwonki pojazdów.

Po zakończeniu korzystania wyłączyć funkcję redukcji szumów, aby uniknąć rozładowania akumulatora.