> Podłączanie > Parowanie

Parowanie

1Sprawdź, czy zasilanie jest wyłączone.

2Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od stanu połączenia.

Podczas pierwszego połączenia

Przytrzymać przycisk Icon Multi button przez 3 sekundy, do chwili, gdy wskaźnik będzie błyskał na przemian na czerwono i niebiesko.

Gdy są 2 lub więcej urządzenia Bluetooth do podłączenia do

Przytrzymać przycisk Icon Multi button przez 5 sekund, do chwili, gdy wskaźnik będzie błyskał na przemian na czerwono i niebiesko.

3Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu BLUETOOTH.

4Wybierz „JVC HA-S80BN” z listy urządzeń.

Gdy połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik LED będzie błyskał powoli na niebiesko.

W trakcie procesu parowania drugie urządzenie może wymagać podania kodu PIN. W takim przypadku wpisz „0000” jako kod PIN słuchawek.

Jeśli podłączenie (sparowanie) nie zostanie ukończone w ciągu 5 minut od chwili, gdy wskaźnik zacznie migać, system automatycznie się wyłącza.