> Podłączanie

Podłączanie

Konieczne jest, aby sparować urządzenia (rejestracja urządzenia) z urządzeniem BLUETOOTH przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, aby słuchać muzyki i nawiązać połączenie telefoniczne.

Parowanie

Podłącz ponownie (zasilanie włączone)

Połączenie przewodowe za pomocą kabla słuchawkowego