> Inne > Licencja

Licencja

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth Inc., wszelkie użycie tych znaków przez JVCKENWOOD Corporation (JVC) jest licencjonowane. Inne znaki i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich posiadaczy.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.