> Ljud / Telefon > Ljudmanövrering

Ljudmanövrering

Lyssna på musik

Starta musikspelarappen på den anslutna BLUETOOTH-enheten för att starta uppspelningen.

Manövrering med fjärrkontrollen

Uppspelning/Paus (Icon_Play-Pause)

Tryck in knappen Icon_Play-Pause en gång snabbt.

Volymjustering (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Tryck en gång snabbt på Minus Icon / Plus Icon-knappen.

Håll knappen intryckt för att ändra volymen kontinuerligt.

Hoppa till nästa spår (Icon_FF)

Tryck in Icon_Play-Pause knappen snabbt två gånger under återuppspelningen.

Hoppa till föregående spår eller början av aktuellt spår (Icon_REW)

Tryck på Icon_Play-Pause knappen tre gånger snabbt under återuppspelning.

Växlar ljudläget

Ljudläget ändras enligt följande varje gång SOUND trycks in.

NORMAL Arrow Right white BAS BOOST Arrow Right white KLAR Arrow Right white NORMAL

Piptoner ljuder när ett läge väljs: ”Pip-pip” för BASS BOOST ON, ”Pip pip pip” för CLEAR ON och ”Pip” för NORMAL.

Användning av störningsfunktionen

Ställ NC-strömbrytaren på ON.

Indikatorn lyser grönt.

Om du ställer in NC-strömbrytaren till OFF stängs störningsfunktionen av. (Lampan släcks).

Användning av störningsfunktionen bidrar huvudsakligen till att minska omgivande ljud, såsom ljud i ett fordon och ljud från luftkonditioneringsapparater i ett rum.

Förutom att använda störningsfunktionen när du lyssnar på musik, kan du också använda funktionen ensam.

Hörlurarna ger ingen garanti för att fjärrkontrollens samtliga funktioner kan användas.

När den återstående batteriladdningen blir låg, ljuder ett larm var 4:e minut.Laddning

Störningsfunktionen är effektiv för låga ljud som buller i ett fordon och ljud från luftkonditioneringsapparater i ett rum, men mindre effektivt för relativt höga ljud som tillkännagivanden, samtal och klockor i fordon.

Stäng av störningsfunktionen efter användning för att undvika att tömma batteriet.